Novas de Áreas - Política Educativa

img

A ministra de Educación anuncia a creación dun novo corpo de Profesorado Especialista en sectores singulares da FP no que se inserirán as especialidades que non necesitan posuír titulación universitaria

  • CCOO valora este anuncio, pois establece a necesidade do profesorado con titulación de técnico superior na Formación Profesional, tal como formulaba o sindicato, elimina algunha das incertezas do profesorado afectado pola disposición adicional 11 da LOMLOE que declaraba para extinguir o corpo de PTFP e por abrir a posilibidade ao profesorado temporal de novas contratacións. 
  • CCOO realizará unha valoración máis exhaustiva cando se coñezan todos os pormenores desta decisión que, segundo palabras da ministra, se plasmará na vindeira lei de Formación Profesional