Novas de Áreas - Saude Laboral

img

Comunicado conxunto de DE CIG-ENSINO, CCOO-ENSINO, ANPE E FESP-UGT sobre o documento de priorización de colectivos e consideracións sobre a vacinación do persoal dos centros educativos

  PREME PARA DESCARGAR O DOCUMENTO DE PRIORIZACIÓN

A Consellería de Educación e as organizacións sindicais con representación na Mesa Sectorial vimos de consensuar uns criterios de priorización de colectivos dentro do persoal docente maior de 55 anos que tamén se aplicarán ao persoal non docente e do ensino privado de todas as idades. Non serán de aplicación aos docentes de 55 anos ou menor idade xa que como xa se iniciou, provocaría una maior retraso na vacinación.

img

CCOO REXEITA O PLAN DE FORMACIÓN PARA A PREVENCIÓN DA COVID NOS CENTROS PRESENTADO POLA CONSELLERÍA NO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

A Consellería fai balance no Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral celebrado hoxe das medidas tomadas nos centros educativos durante o primeiro trimestre. CCOO-Ensino non pode valorar máis que negativamente a xestión da pandemia realizada por esta administración.

Velaqui podes ver o resumo da intervención de CCOO-Ensino na xuntanza

img

Modelo de Declaración Responsable para persoal que conviva con algunha persoa sospeitosa de padecer a COVID 19

O apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020, establece:

"Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro".

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta circunstancia, xustificará a ausencia cunha declaración responsable (descargar modelo en PDF editable)