Novas de Áreas - Saude Laboral

img

As traballadoras e traballadores da Consellería de Educación abandonados á súa sorte na incorporación aos centros no inicio do proceso de desescalada

CCOO-ensino xa solicitou unha xuntanza urxente do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde no Traballo da Consellería pois no marco da negociación colectiva é onde se deben tratar estes temas e non emitindo instrucións e recomendacións a dous días de iniciar a actividade o que redunda na incertidume e abandono que está a sufrir o persoal traballador da Consellería de Educación

img

Campaña de vixilancia da saúde do persoal dos centros docentes 2019/2020

 Prazo de Solicitudes: ata o 14 de outubro

  Aplicable ao persoal docente e non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

  A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. na seguinte ligazón: https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

 

img

Procedemento de comunicación dos partes de incapacidade temporal (IT)

A partir do día 2 de maio é obrigatoria a remisión dos partes de IT (baixa, confirmación e alta) ás xefaturas territoriais correspondentes ou a servizos centrais no caso do persoal que preste servizos nestes, exclusivamente de modo telemático.

CCOO-Ensino considera que se poden dar situacións nas que o traballador/a esté imposibilitado para o acceso á súa conta de correo corporativo, polo que presentou por rexistro unha solicitude para que se permitise a presentación en papel deses partes en determinados casos.

‌ ver infórmaTE

 ver Solicitude 

 ver VIDEO TITORIAL