Novas de Áreas - Xubilacións

img

XUBILACIÓNS DO RÉXIME DE CLASES PASIVAS E RDL 15/2020: UNICAMENTE CAMBIOS NA XESTIÓN DAS PENSIÓNS

O RDL 15/2020 do 21 de abril (BOE 22 de abril de 2020) introduce un cambio no RCP polo que se traspasa o sistema de xestión das pensións deste réxime do Ministerio de Facenda no que historicamente se encadraba ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

O regulado no RDL 15/2020 NON CAMBIA NADA en Clases Pasivas nas modalidades de xubilación (anticipada aos 60 anos…), nos requisitos, contía e cálculo das pensións…