Novas de Ensino Privado

img

CCOO reclamamos a vacinación das persoas non dependentes da Administración pero que traballan en centros educativo (comedores, extraescolares, transporte...)

CCOO reclamamos a vacinación das persoas non dependentes da Administración pero que prestan servizos para ela traballando en centros educativos (comedores, extraescolares, transporte...). Estas persoas realizan idéntico traballo, teñen idéntico risco de exposición e, polo tanto, idéntico risco de contaxio que compañeiros dependentes da Administración que si foron incluídos nos grupos de risco e recibiron a vacina. Non é aceptable que a protección da saúde estea suxeita a un criterio tan arbitrario. 

Xa fomos condenados con salarios e condicións laborais e económicas máis precarias como consecuencia da externalización e privatización de servizos; agora engádeselle a de menor protección e valoración da saúde.

Reclamamos a súa inclusión inmediata nas listaxes de grupos de risco e a aplicación dos mesmos criterios de protección. 

A igual exposición , idéntica protección.

img

CCOO ESIXE AO CONCELLO DE SANTIAGO INCREMENTAR MONITORES PARA DAR RESPOSTA A CARGA DE TRABALLO DERIVADO DA COVID-19 NOS COMEDORES DOS CEIPs.

Dende CCOO mantivemos  reunións co concello de Santiago e coa empresa Alimentacion Saudable Galega,  empresa concesesionaria, para adaptar o traballo dos monitores e coordinadores que levan a cabo o servizo dos comedores escolares nos CEIPs  a realidade actual. Nesas reunións se lles deu traslado por escrito da nova realidade do servizo e onde se reflictian as necesidades actuáis a solventar, que pasa polo incremeto de xornada e a contratación de máis monitores. 

img

Xuntanza coa Consellería: Axudas aos centros concertados para gastos relacionados co COVID-19

Desde CCOO - ensino, consideramos que esta xuntanza chega moi tarde, sen proporcionarnos previamente a documentación do que se vai abordar, a Consellería segue instalada no formato de rolda de prensa que ven sendo habitual nos últimos anos e carente do carácter deliberativo e de negociación que debería ter polo que non proporciona a ocasión de expor as propostas, dúbidas e discrepancias coas medidas adoitadas.