Novas de Formación - Ensino Público

img

Oferta cursos online 2021

Baremables en todas as comunidades autónomas para oposicións, concurso de traslados e  sexenios. Dirixidos ao profesorado e persoal especializado dos centros que imparten os ensinos regulados na Lei Orgánica 2/2006 de Educación, así como ao dos servizos técnicos de apoio educativo nas citadas ensinanzas.   Consulta a oferta completa.