Novas de Persoal Laboral

img

Persoas admitidas e excluídas en varios procesos selectivos extraordinarios de estabilización (PSEC)

As persoas aspirantes poderán consultar o estado das solicitudes de inscrición presentadas e a situación como admitidas ou excluídas en FIDES.

As listaxes completas de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, poderase consultar no portal web corporativo de Función Pública.

As persoas excluídas dispoñen de dez días hábiles para reclamar ou emendar a exclusión. As alegacións deben realizarse en FIDES.

 

img

Publicados requirimentos de emenda de documentación, desestimacións e inadmisións do recoñecemento extraordinario do sistema de carreira para o persoal funcionario (PSEC)

Requerimentos de emenda de documentación

Son as solicitudes que non contan cos requisitos exixidos, ben por non ter nada gravado no expediente ou ben por non ser suficientes. No Anexo I está a listaxe de solicitudes que deberán acreditar algún dos criterios exixidos.

O persoal que queira acreditar o cumprimento dalgún dos criterios deberá solicitar a actualización dos méritos que constan no expediente a través do sistema FIDES.

 Resolución (DOG)

 

Listaxes de solicitudes desestimadas e inadmitidas

 Listaxe de solicitudes desestimadas (DOG)

 Listaxe de solicitudes inadmitidas (DOG)

img

Publicada a actualización provisional de méritos de 2022 das listas de substitución da Xunta de Galicia (PSEC)

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2022 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.