Novas de Persoal Laboral

img

Última información dos procesos selectivos en marcha

 • Última información dos procesos selectivos en marcha, entre outros, os seguintes, que podedes consultar no seguinte enlace:
 • 15/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO AP ESCALA 2055 - ANO 2018 - SEC 01
 • 15/10/2021: LABORALES GRUPO 5 ESCALA 003 - ANO 2017 - SEC 01
 • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208E - ANO 2019 - SEC 01
  • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 208F - ANO 2019 - SEC 01
   • 13/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208A - ANO 2019 - SEC 01

Procesos Selectivos

img

Cualificación proceso funcionarización subgrupo C1, grupo B e grupo III do persoal laboral

Acordo do 17 de setembro do 2021, da comisión encargada de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, do persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao Grupo III, do V convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26.04.2021.

img
img

Publicado en DOG a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test funcionarización

img

Celebracion dos segundos exercicios de procesos selectivos

Para o ingreso no corpo administrativo da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo c1 e do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo iii e categoría 062 do grupo iii de persoal laboral fixo e para o ingreso no corpo auxiliar da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo c2 e do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 001 do grupo iv de persoal laboral fixo, da
administración xeral da comunidade autónoma de galicia.

img

Publicación das listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral

 • PREME PARA VER A RESOLUCIÓN EN DOG
 • As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano, s/n,Santiago de Compostela).