Novas de Persoal Laboral

img

Infórmate sobre a Xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos do 10 de xaneiro de 2023 (Persoal laboral)

Nota informativa de CCOO da xuntanza da Mesa Xeral de EEPP, na que se trataron os seguintes temas:

  • Modificación de 7 postos nas RPT das Consellerías de Promoción de Emprego e Igualdade, Medio Rural, Política Social e Xuventude e Cultura, e Educación, Formación Profesional e Universidades
  • Interpretación de determinadas cláusulas das bases dos procesos de estabilización

img
img

Publicada a orde do acordo entre a Xunta e CCOO para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa

ORDE do 22 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais UGT, CC.OO. e CSIF para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o persoal funcionario.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0597-211122-0003_gl.html