Novas de Ensino Público - Mesa Sectorial

img
img
img
img

PROXECTO de addenda ao Acordo de Interinos

Na vindeira Mesa Sectorial do xoves 2 de marzo tratarase o PROXECTO de addenda ao Acordo de Interinos, para adaptalo á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e á Lei Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional.

 Proxecto de addenda ao Acordo de Interinos

img

Mesa sectorial 15 de decembro

  • A Consellería anuncia ás organizacións sindicais que ten a intención de publicar en DOG o anuncio da convocatoria do concurso oposición do curso 2023 o día 22 de decembro.
  • O prazo de solicitudes sería entre o 10 e o 30 de xaneiro.