Novas de Ensino Público

img

CCOO reclámalle ao Goberno de Sánchez salarios dignos para as empregadas e empregados públicos

A Área Pública de CCOO está cansa de esperar e esíxelle ao Goberno de España a negociación dun novo acordo salarial e de condicións de traballo que garanta o poder adquisitivo, derrogue os decretos de recortes de dereitos do 2010/12 e mellore substancialmente as condicións de traballo no sector público. Se non, intensificará as mobilizacións sen desbotar calquera medida de presión, incluída a folga.

img

Recoñecemento de novas especialidades no corpo de mestres

 Durante o mes de xuño estará aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres que reúna os requisitos para a adquisición de novas especialidades que desempeñen as súas funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria

img

Grazas a CCOO e ao resto de OOSS asinantes do acordo de interinos/as non será obrogatorio a presentación aos procesos selectivos

  • Reunida na tarde de hoxe, día 30 de maio, a Comisión de Seguimento do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo DO PERSOAL DOCENTE INTERINO e SUBSTITUTO dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias, as catro organizacións asinantes do mesmo, CCOO, CSIF, ANPE e UGT
  • Acordamos coa Consellería que se inclúa no texto da Addenda que a retirada da obriga de presentación aos procesos selectivos é a únicos efectos da permanencia en listas.
  • Asemade, acordouse aprobar dita Addenda na Mesa Sectorial do vindeiro día 1 de xuño.
  • Lembramos ao profesorado interino que dita excepción soamente é posible grazas á sinatura das catro organizacións asinantes do Acordo.

img

O profesorado interino non terá a obriga de presentarse aos procesos selectivos que se desenvolverán en xuño de 2022

COMUNICADO DE CCOO, ANPE, UGT E CSIF AO PROFESORADO INTERINO: (PREME PARA VER O COMUNICADO EN PDF)

  • O profesorado interino non terá a obriga de presentarse aos procesos selectivos que se desenvolverán en xuño de 2022. 
  • Próxima publicación da addenda do acordo de interinos firmada por CCOO, ANPE, UGT, CSIF que establece a non obrigatoriedade de presentarse a oposición para manter o posto na lista de interinos.

 

img

Fondo de Acción Social 2022 : Axudas para atención a persoas con discapacidade


A solicitude será única, con independencia do número de causantes con discapacidade polos que se solicita a axuda, e xerarase de forma telemática desde a internet http://www.xunta.es/dxfp/fas.htm.
Prazo dentro do 2 ao 13 de maio
Presentarase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada mediante trámite de solicitude xenérica, a través do servizo PR004A

RESOLUCIÓN