Novas de Ensino Público

img

CCOO Ensino consegue que as vacantes Proa+ se publiquen ao mesmo tempo que as vacantes ARCO

  • CCOO e o resto de organizacións sindicais asinantes do acordo de acceso a listas de interinidade solicitámoslle á Administración que se publiquen ao mesmo tempo as vacantes PROA+
  • VER SINATURA DA ADDENDA. Unha vez asinada, podemos confirmar que os chamamentos feitos onte por un erro da administración para os ARCO en secundaria se arranxaran xa que van a comezar de novo o proceso de chamamentos. 

img

Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19"

Esta versión harmoniza o texto coa actual versión en vigor do “Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario” da Consellería de Sanidade, de 16 de setembro de 2021 e en aplicación desde esa data na xestión de casos no contexto educativo en Galicia, e que responde á modificación realizada polo Ministerio de Sanidade no documento técnico “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” do 7 de setembro de 2021.

Estas modificacións trasládanse aos efectos de evitar discrepancias e dúbidas.

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19

img

CCOO ensino estamos realizando as xestións coa Consellería para que os chamamentos se efectúen máis días, e non só os martes.

CCOO como organización sindical asinante do acordo de interinos xa comunicaramos o noso rexeitamento absoluto á decisión unilateral da Consellería de facer un único día á semana os chamamentos de substitucións nas listaxes de mestres para as vacantes que se van producindo. Consideramos que, ao facelo así, a Consellería está a vulnerar o propio acordo.

Nestes momentos estamos en negociacións para que a Consellería reconsidere esta decisión e se faga a cobertura de vacantes como se viña facendo.

img