Sumario


Lexislación


img

ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral

Ver ORDE