Sumario


Lexislación


img
img

CORRECCIÓN ERROS DECRETO 140 POLO QUE SE ESTABLECEN OS CRITERIOS DE PERDA DO DESTINO DEFINITIVO