AXUDAS PARA ESTADÍAS LINGÜÍSTICAS NA UNIÓN EUROPEA

 

Publicado o 06 de febreiro de 2018

As persoas seleccionadas poderán financiar estadías para aprender unha lingua estranxeira nalgún país europeo.

Estes son os requisitos que as persoas participantes deben cumprir:

  • Estar matriculada no curso 2017/18 nun mínimo en 50 créditos nalgunha Universidade galega en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superados 60 créditos con anterioridade.
  • O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluíndo as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

Por outra banda, resultarán excluídas as persoas anteriormente beneficiarias das bolsas e as que foran adxudicadas nun Erasmus+.