Formación Profesional: publicadas varias cualificacións

Publicado o 23 de xuño de 2017

#FP #Xuventude Publicadas varias cualificacións:

* Probas de acceso a CICLOS DE GRAO MEDIO> https://goo.gl/aK6BeW
* Proba libre para o TÍTULO DA ESO para maiores de 18 anos>https://goo.gl/6qh1VG
* Resolución axudas á FORMACIÓN POSDOUTORAL nas universidades, organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego> https://goo.gl/iGuJVE