Guía de dereitos laborais no embarazo e a lactación

 

 

Publicado o 15 de outubro de 2019

 

Nesta Guía, atoparás toda a información actualizada relacionada coa maternidade e lactación en canto a:

- PERMISOS

- LICENZAS

- EXCEDENCIAS

- REDUCIÓNS DE XORNADA

- PRESTACIÓNS SOCIAIS

- PRESTACIÓNS E OUTRAS AXUDAS

- PASOS A SEGUIR TRAS O PARTO