Convocatoria do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades de distintos corpos

Publicado o 08 de novembro de 2023

Publicadas as resolucións do 8 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se convocan procedementos para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades de distintos corpos:

 • Corpo de profesores de ensino secundario (590)
  • 590102 -  Análise e química industrial
  • 590107 -  Informática
  • 590109 -  Navegación e instalacións mariñas
  • 590123 -  Procesos e produtos en madeira e moble
  • 590124 -  Sistemas electrónicos
  • 590125 -  Sistemas electrotécnicos e automáticos
  • 590205 -  Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos
  • 590206 -  Instalacións electrotécnicas
  • 590227 -  Sistemas e aplicacións informáticas
  • 590231 -  Equipos electrónicos
 • Corpo de profesores de música e artes escénicas (594)
  • 594118 -  Dramaturxia e escritura dramática
  • 594130 -  Teoría das artes do espectáculo
  • 594436 -  Danza clásica
  • 594431 -  Viola
  • 594427 -  Trompa
  • 594423 -  Piano
  • 594414 -  Guitarra
  • 594460 -  Linguaxe musical
 • Corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional (598)
  • 598006 -  Patronaxe e confección
  • 598010 -  Soldadura