Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade de francés do corpo de mestres

Na web da Consellería

Publicado o 30 de outubro de 2023