Publicada a actualización provisional de méritos de 2022 das listas de substitución da Xunta de Galicia (PSEC)

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2022 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Publicado o 30 de maio de 2023