Funcionarización de determinadas categorías profesionais (PSEC)

 ORDE do 23 de maio de 2023 pola que se regula o procedemento para o nomeamento como persoal funcionario de carreira do persoal laboral fixo de determinadas categorías profesionais que superou os procesos de funcionarización convocados polas resolucións do 12 de maio de 2021 e do 25 de agosto de 2021.

Publicado o 29 de maio de 2023