Aberto o segundo prazo da equiparación de PTFP a PES

Convocado procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026, para que o profesorado do corpo de PTFP que saque unha titulación universitaria se poida acoller á equiparación ao corpo de Secundaria.

 ORDE do 17 de xaneiro de 2023 pola que se realiza unha nova convocatoria do procedemento para que o profesorado do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario (código de procedemento ED021A)

Publicado o 26 de xaneiro de 2023