Publicada no DOG lei que establece medidas extraordinarias e temporais de emprego público dirixidas aos procesos extraordinarios de estabilización

Publicada no DOG a Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público de Galicia. É aplicable á oferta pública de emprego extraordinaria e mais aos procesos de estabilización de emprego temporal da Administración xeral de Galicia e entidades do seu sector público, con exclusión do Servizo Galego de Saúde.

 Texto completo no DOG

Publicado o 23 de decembro de 2022