Curso en liña gratuito: Formación inicial para profesorado funcionario en prácticas 2

 • 50 prazas
 • 12 horas homologadas
 • 8, 9, 15 e 16 de febreiro de 2023
 • De 17:00 a 20:00
 • Telepresencial a través de Google Meet
 • Relatores: Borja Campos e Iria Yáñez
 • Custo: de balde

 

Publicado o 19 de decembro de 2022

OBXECTIVOS

 • Coñecer a principal lexislación educativa de referencia estatal e autonómica
 • Superar a fase de prácticas e comprender o sistema do ensino público
 • Identificar e coñecer os principais documentos de organización do centro educativo

CONTIDOS

 1. Lexislación educativa
 2. Regulamentos orgánicos e tipoloxía de centros. Acordos de catálogos e agrupamentos
 3. A fase de funcionario/a en prácticas: redacción da memoria
 4. Retribucións e nóminas
 5. Permisos, licencias e excedencias
 6. Horario e a adscrición
 7. Mobilidade: concursos (CXT, CADP), comisións de servizo, permutas...