Curso en liña gratuito: Adaptación á fase de prácticas 2

 • 50 prazas
 • 12 horas homologadas
 • 18, 19, 25 e 26 de xaneiro de 2023
 • De 17:00 a 20:00 horas
 • Telepresencial a través de Google Meet
 • Relatores: Borja Campos e Iria Yáñez
 • Custo: de balde

Publicado o 19 de decembro de 2022

OBXECTIVOS

 • Coñecer a normativa principal sobre organización e funcionamento dun centro e do sistema educativo
 • Aproximar aos principais dereitos e deberes dos funcionarios/as docentes
 • Coñecer en que consiste a fase de prácticas e as principais directrices do informe-memoria final

CONTIDOS

 1. Aproximación á lexislación educativa de referencia
 2. Tipoloxía e organización dos centros educativos. Os regulamentos orgánicos de centro
 3. O acceso á función pública e a fase de prácticas
 4. A mobilidade: o concurso xeral de traslados e o CADP
 5. As retribucións e a nómina
 6. Permisos, licenzas, excedencias e vacacións
 7. Dereitos e deberes do persoal docente