Asemblea informativa sobre dúbidas de participación no Concurso Extraordinario de Méritos

Realizaremos dúas asembleas informativas sobre o Concurso Extraordinario de Méritos. O aforo é limitado e terán preferencia as persoas afiliadas.

Publicado o 28 de outubro de 2022

Lembramos que o prazo de participación no concurso extraordinario de méritos abrangue dende o 31 de outubro ao 21 de novembro, ambos incluídos.

Forma de participación:  As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, que se deberá cubrir na páxina www.edu.xunta.gal/oposicions