Convocado o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva no ano 2022

  • O profesorado interesado en participar na convocatoria deberá realizar a inscrición na aplicación Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe, a partir do día seguinte á publicación desta convocatoria e cun prazo de 10 días hábiles.

Publicado o 22 de setembro de 2022