Curso CCOO Ensino: a fase de prácticas no ensino (Ourense)

  • INSCRICIÓN
  • DATAS E HORARIO: Venres 7 de outubro de 16:30 a 20:30 horas. Sábado 8 de outubro de 09:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas.
  • LUGAR DE CELEBRACIÓN: IES O Couto - Ourense
  • POÑENTE: IRIA YÁNEZ MARTÍNEZ
  • HORAS: 12 horas
  • LUGAR: IES O Couto - Ourense

Publicado o 09 de setembro de 2022

OBXETIVOS 

- Coñecer en que consiste a fase de prácticas e a súa temporalización.
- Aproximarse aos puntos que debe conter a memoria de prácticas.

- Coñecer os concursos de mobilidade e os dereitos e obrigas do funcionario docente.

 CONTIDOS

- A fase de prácticas, duración e requisitos para superala.
- A memoria de prácticas.
- A mobilidade do profesorado. CADP e CXT. As permutas.

- Retribucións. Trienios e Sexenios. - Promoción vertical e horizontal. - Permisos e licenzas.
- A formación do profesorado.

- Incapacidade temporal e accidentes en acto de servizo.
- Xubilación.