Curso gratuito: A Fase de Prácticas no Ensino 1 en Coruña

  • INSCRICIÓN
  • Prazas: 40
  • Horas: 12 horas
  • Data de celebración: O 30 de setembro e 1 de outubro 2022
  • Horario: O 30 de setembro de 16:30 a 20:30 horas. O 1 de outubro de 09:30 a 14:00 horas a 19:30 horas.
  • Homologación: Solicitada homologación á Consellería de Cultura Educación e Orden. Univer.
  • LUGAR CCOO: Unión Comarcal Coruña Av. Alfonso Molina, 90 KM2 3o 15008 A Coruña

Publicado o 08 de setembro de 2022

OBXECTIVOS:

- Coñecer a normativa principal sobre a organización e funcionamento dun centro e do sistema educativo.
- Aproximar aos principais dereitos e deberes do profesorado.
- Entender en que consiste a fase de prácticas e as principais directrices da memoria final.

CONTIDOS:

1. Aproximación á lexislación educativa de referencia.
2. Tipoloxía e organización dos centros educativos. Os regulamentos orgánicos de centro.
3. O acceso á función pública e á fase de prácticas. 4. Retribucións e nómina.
5. Permisos, licenzas, excedencias e vacacións.
6. A mobilidade: o Concurso Xeral de Traslados (CXT) e Concurso de Adxudicacións de Destinos Provisionais (CADP).
7. Memoria final.

RELATORAS:

- LAURA RODRÍGUEZ LAGE

- NOELIA SANCHEZ VAAMONDE