Curso para os corpos de Secundaria: adaptación á fase de prácticas 1

  • PREME PARA INSCRICIÓN
  • DATAS E HORARIO: O 28 e 29 de setembro e o 5 e 6 de outubro de 17:00 a 20:00 horas
  • LUGAR DE CELEBRACIÓN: telepresencial a través de Google Meet
  • POÑENTES: FRANCISCO BORJA CAMPOS SEIJO e IRIA YÁÑEZ MARTÍNEZ
  • PRAZAS: 50

Publicado o 03 de agosto de 2022

CONTIDOS

1.- Aproximación á lexislación educativa de referencia.
2.- Tipoloxía e organización dos centros educativos. Os regulamentos orgánicos de centro.
3.- O acceso á función pública e a fase de prácticas. 4.- A mobilidade: o concurso xeral de traslados e o CADP.
5.- As retribucións e a nómina.
6.- Permisos, licenzas, excedencias e vacacións.
7.- Dereitos e deberes do persoal docente.

OBXECTIVOS

1.- Coñecer a normativa principal sobre organización e funcionamento dun centro e do sistema educativo.
2.- Aproximar aos principais dereitos e deberes dos funcionarios/as docentes.
3.- Coñecer en que consiste a fase de prácticas e as principais directrices do informe-memoria final.