Curso corpo de mestres: formación inicial para profesorado funcionario en prácticas 1

  • PREME PARA INSCRICIÓN
  • DATAS E HORARIO: O 14, 15, 21 e 22 de setembro de 17:00 a 20:00 horas
  • LUGAR DE CELEBRACIÓN: telepresencial a través de Google Meet
  • POÑENTES: FRANCISCO BORJA CAMPOS SEIJO e IRIA YÁÑEZ MARTÍNEZ
  • PRAZAS: 50

Publicado o 03 de agosto de 2022

CONTIDOS

1.- Lexislación educativa
2.- Regulamentos orgánicos e tipoloxía de centros. Acordos de catálogos e agrupamentos.
3.- A fase de funcionario/a en prácticas: redacción da memoria.
4.- Retribucións e nóminas.
5.- Permisos, licenzas e excedencias.
6.- Horario e a adscrición.
7.- Mobilidade: concursos (CXT, CADP), comisións de servizo, permutas...

OBXETIVOS

1.- Coñecer a principal lexislación educativa de referencia estatal e autonómica.
2.- Superar a fase de prácticas e comprender o sistema do ensino público

3.- Identificar e coñecer os principais documentos de organización do centro educativo.