CADP provisional

Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes para o curso académico 2022/23

 

Publicado o 27 de xullo de 2022

O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional é o comprendido entre os días 28 e 29 de xullo de 2022, ambos incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional do concurso formularanse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
  • As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse, de conformidade coas instrucións que figuran na páxina de inicio de CADP, a través de http://edu.xunta.es/cadp