Actualización das Táboas Salariais de Xestión Directa desde o 1 de setembro de 2021 (pendente de publicación no BOE)

Publicado o 12 de xullo de 2022