Resolución definitiva de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral para o curso 2022/23

Publicado o 23 de xuño de 2022

Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2022-23.