Convocatoria das prazas de convenio

ORDE do 8 de xuño de 2022 Concurso de méritos específico para prazas sometidas a convenio ou a programas específicos.
Prazo de presentación do 21 de xuño ata 28 de xuño
A solicitude presentaranse  por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario PR004A.

Publicado o 20 de xuño de 2022

ORDE do 8 de xuño de 2022 na que se  convoca o  concurso de méritos específico para prazas sometidas a convenio ou a programas específicos.
Prazo de presentación do 21 de xuño ata 28 de xuño
A solicitude presentaranse  por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co formulario PR004A.