Composición definitiva dos tribunais constituídos para xulgar os procedementos selectivos de corpos docentes

Publicado o 15 de xuño de 2022

Faise pública a composición dos tribunais constituídos para xulgar as probas dos procedementos selectivos de corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022

Tribunais corpo de mestres

Tribunais corpos de secundaria e outros