Modificación das datas, horas e lugares das oposicións

Publicado o 13 de xuño de 2022

MODIFICACIÓN da Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso ao corpos docentes pola que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación das persoas aspirantes e a primeira proba.

MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN