Publicado en DOG a non obriga de participar nos procesos selectivos do 2022

Publicado o 13 de xuño de 2022

Publicada en DOG a disposición trasitoria cuarta do acordo de interinos, asinada pola Consellería coas organizacións asinantes do acordo  (CCOO, ANPE, UXT É CSIF) que establece a non obrigra de presentarse no procedemento de xuño para manter o posto consolidado na lista.

"O persoal docente interino e substituto que presta servizos en calquera especialidade na Comunidade Autónoma de Galicia non estará obrigado a participar nos procedementos selectivos para ingreso nalgún corpo da función pública docente que se convoque no ano 2022 para os únicos efectos da permanencia nas listas de interinidades e substitucións"

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2022