Publicación da distribución dos opositores entre os distintos tribunais 2022

Publicado o 10 de xuño de 2022

Distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procedementos selectivos de acceso aos diferentes corpos de educación convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022.

LISTAXE MESTRES

LISTAXE SECUNDARIA