Datas, horas e lugares en que se fará a presentación a primeira proba do procesos selectivos

Publicado o 09 de xuño de 2022

Publicación das datas, horas e lugares en que se fará a presentación das persoas opositoras e a primeira proba dos procesos selectivos no concurso-oposición para ingreso e acceso a corpos docentes, convocados pola Orde do 28 de febreiro de 2022
DOCUMENTO