Publicación dos tribunais e presidencias das oposicións

Publicado o 03 de xuño de 2022

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos convocados pola Orde do 28 de xaneiro de 2022

TRIBUNAIS