Apertura do prazo para renunciar ao CADP

Todos aqueles soliciten non participar no CADP deberán facer a renuncia no segunte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/substitutos/

O persoal interino e substituto que se atope nalgunha das situacións recollidas no punto décimo cuarto da Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, poderá formular solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)

  • PRAZO: desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2022, ambos incluídos

Publicado o 12 de maio de 2022