Curso en liña: A función pública docente nos centros de infantil e primaria: supostos prácticos.

 PREME PARA INSCRICIÓN

DATAS E HORARIO: O 2, 6, 8 e 9 de xuño de 17:00 a 20:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: TELEPRESENCIAL A TRAVÉS DE GOOGLE MEET

Publicado o 26 de abril de 2022

PRAZO INSCRICIÓN: Ata completar prazas

POÑENTES: MANUEL MARTÍNEZ ALONSO

HOMOLOGACIÓN: Solicitada á Consellería (12 horas)

PRAZAS: 20

OBXECTIVOS: 

1.- Coñecer a organización e funcionamento dos centros docentes de infantil e primaria.
2.- Dominar os principais protocolos da Consellería en materia de Educación (educonvives).

3.- Aproximar ao marco legal e actuacións en atención a diversidade

CONTIDOS:

1. Organización e funcionamento do centro: órganos, funcións e principais documentos. 2. Protocolos da Consellería en materia de educación (educonvives).

3. Atención á diversidade. Marco legal e actuacións.

CERTIFICACIÓN:

Para recibir o certificado de participación os inscritos deberán asistir ao 85% da duración do curso e realizar as actividades propostas.

CUSTE MATRÍCULA:

De balde