CCOO solicita a convocatoria da mesa Negociadora para adaptar as táboas salariais ao IPC

Publicado o 18 de xaneiro de 2022

O pasado venres 16 de xaneiro publicouse o IPC para 2021, situándose leste no 6,5%. A disposición final quinta do  XII Convenio Colectivo establece o seguinte:

“No caso de que o IPC ao 31 de decembro de 2021 fose superior ao 1 por 100, revisaranse os salarios no exceso da indicada cifra con carácter retroactivo desde o 1 de setembro de 2021. As empresas terán un prazo de dous meses para actualizar eses atrasos”

Unha vez coñecido o valor definitivo, CCOO procedeu a solicitar a convocatoria da Mesa Negociadora co obxectivo de adaptar as táboas salariais e adecuar as retribucións das traballadoras do sector.

Por uns salarios dignos na Educación Infantil 0-3!

CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS