Complemento de desenvolvemento e capacitación profesional N1 e N2

Publicado o 18 de xaneiro de 2022

Coa firma do  XV convenio colectivo CCOO garantiu que na próxima nómina do mes de xaneiro unha parte moi significativa das plantillas vexan revalorizadas as súas retribucións de maneira automática:

Persoas traballadoras que viñan percibindo o N1

Todas elas pasarán a cobrar en xaneiro o segundo nivel do complemento (N2) que representa un 5,5% sobre o seu salario base.

Persoas traballadoras con antigüidade entre o 1 de xullo de 2016 e o 31 de decembro de 2018

Todas elas pasarán a cobrar en xaneiro o primeiro nivel do complemento (N1) que representa un 7,5% sobre o seu salario base.

Persoas traballadoras con antigüidade a partir do 1 de xaneiro de 2019

Todas elas pasarán a cobrar o primeiro nivel do complemento ( N1), que representa un 7,5% sobre o seu salario base, unha vez pasados tres anos a contar desde o día en que comezaron a traballar.

Estes incrementos supoñen un avance moi importante na dignificación das condición retributivas das traballadoras e dos traballadores do sector e están á marxe das subas salariais que para 2022 as organizacións sindicais e patronais pactemos na actual negociación do  XVI convenio colectivo.

 

CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS