Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres

Publicado o 14 de xaneiro de 2022

  • As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións á listaxe provisional ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 5 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónicada Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), utilizando o procedemento ED001A, opción “Alegacións” da instancia de matrícula no corpo e especialidade correspondente, ou mediante o impreso xenérico dispoñible no procedemento PR004A. 

  • Non se admitirán as alegacións formuladas mediante correo electrónico.

  • As listaxes de persoas admitidas poden consultarse no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/substitutoslistas/

  • Listaxe provisional de persoas excluídas especialidades: 032, 033, 034, 035 y 037