CCOO edita unha folla informativa sobre o acoso sexual no traballo

A Secretaría da Muller de CCOO edita unha folla informativa sobre o acoso sexual no traballo. O documento dá as principais claves para recoñecer unha situación de acoso e inclúe instrumentos de protección para as persoas que o padezan. DESCARGAR FOLLA INFORMATIVA EN PDF

Publicado o 24 de novembro de 2021