A Área Pública de CCOO consigue o seu primeiro obxectivo tras as concentracións de delegados e delegadas do 10 e o 12 de novembro

Xa hai data para a reunión coa Secretaría de Estado de Función Pública para retomar a axenda de diálogo social e a negociación dos compromisos adquiridos no terceiro apartado do acordo do 5 de xullo de 2021.

Publicado o 17 de novembro de 2021

Para CCOO, é imprescindible acometer todos os temas pendentes na función pública, que como xa lle avanzamos á ministra e á secretaria de Estado de Función Pública, tras as concentracións ante o Ministerio de Facenda e Función Pública e ante as delegacións e subdelegacións do Goberno, entre outros, son:

     - En materia retributiva, un acordo bianual de lexislatura que garanta o mantemento e a recuperación dos salarios dos máis de tres millóns de empregadas e empregados públicos e do conxunto do sector público empresarial.

Así mesmo, resulta imprescindible a actualización dos salarios do persoal do Servizo Exterior, que se atopan conxelados desde hai máis de 12 anos, situación non só insostible senón tamén inadmisible, así como a actualización das indemnizacións por destino no ámbito da AGE en Canarias,  Iles  Balears, Ceuta e Melilla.

- Igualmente resulta necesario manter e incrementar os fondos adicionais, tanto para fondos de pensións alí onde estean contemplados, como para acometer os compromisos nos distintos ámbitos de negociación que permitan eliminar as desigualdades retributivas, tamén a fenda salarial entre mulleres e homes ou os desequilibrios que haxa nos complementos de postos de traballo ou desenvolvemento da carreira profesional, entre outros.

     - En materia de emprego, ademais de acabar coa precariedade laboral que supón a alta taxa de temporalidade, é necesario eliminar a taxa de reposición e poder acometer así os plans de emprego. Os obxectivos neste sentido deben ser, por unha banda, evitar no futuro un novo incremento da temporalidade e, por outro, incrementar de maneira estrutural os persoais, que se demostraron totalmente insuficientes para prestar os servizos públicos que demanda a cidadanía, en Sanidade e Ensino, pero tamén para os servizos sociais e dependencia, do mesmo xeito que en Seguridade Social,  SEPE, Interior, Xustiza,  Muface e  Imserso, Organismos de Investigación, entre outros.  Ademais, hai que promover o necesario rexuvenecemento dos persoais e adaptar as necesidades da transformación e modernización das Administracións Públicas, comprometidas no Compoñente 11 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

     -  EBEP. Igualmente débese establecer un calendario para a mellora e desenvolvemento do resto de materias do  EBEP, como todo o relacionado coa carreira profesional, xornada, modelo de acceso, promoción interna, cualificación e formación, xornada ou xubilación parcial, aprobación dos plans de igualdade e protocolos de acoso sexual ou por razón de sexo, entre outros.

     - Administración local: Impulsar un Acordo Marco para a Administración Local respectando o dereito á  negoción colectiva en cada ámbito. É urxente a derrogación da lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da Administración Local.

     - Cumprimento dos acordos alcanzados no ámbito da Administración do Estado, Institucións Penais ou a Administración de Xustiza para o persoal non transferido.

     - Por último, é imprescindible abrir unha mesa específica para o conxunto do sector público empresarial e os centros de investigación do sector público.

Agardamos que esta reunión sirva para desbloquear o diálogo, retomar a axenda social e ir abordando todos estes temas, de forma que a negociación culmine no peche de acordos xa alcanzados e na firma dun novo Acordo para a Mellora do Emprego Público e as Condicións de Traballo.