CCOO pon ao dispor do profesorado de FP dous modelos de reclamación ante a pasividade do Ministerio de Educación

O sindicato lanza unha campaña para que as persoas interesadas poidan solicitar a aplicación do paso do profesorado de FP do grupo A2 ao A1 e para a equiparación salarial de todo o profesorado de Formación Profesional, instando o Goberno a cumprir coa Lei vixente e os compromisos adquiridos.

Publicado o 15 de novembro de 2021

Coa escusa de esperar á tramitación parlamentaria da Lei de Formación Profesional, está a dilatarse enormemente a mellora retributiva do profesorado de FP. Na disposición adicional undécima da  LOMLOE disponse claramente:

“2. O Goberno, de acordo coas administracións educativas, establecerá o procedemento para o ingreso neste corpo, así como para o acceso ao mesmo do profesorado técnico de formación profesional que estivese en posesión na data de entrada en vigor desta Lei Orgánica da titulación de grao universitario, ou equivalente a efectos de acceso á función pública, nas condicións que se determinen.”

Por tanto, non hai ningunha razón para que non se fixo xa efectivo este procedemento, unha vez aclaradas as cuestións oportunas na Mesa Sectorial docente.

Por outra banda, CCOO considera que todo o profesorado de FP que non cumpra co requisito para o seu paso ao grupo A1 debe ter un complemento de equiparación salarial, para que non se produza un agravio comparativo a nivel retributivo, onde co mesmo traballo e funcións percíbanse diferentes contías en nómina.

Por iso, poñemos ao dispor do profesorado senllos modelos de reclamación individual, para atender ás dúas situacións descritas, co obxectivo de presionar definitivamente ao Goberno e ao Ministerio de Educación e Formación Profesional para que cumpran a Lei e os compromisos adquiridos.

Os modelos son:

Profesorado de FP. Reclamación paso ao grupo A1 (PDF) . Descarga versión en Word

Profesorado de FP. Equiparación de retribucións (PDF) Descarga versión en Word

 

Instrucións para facer o rexistro electrónico das reclamacións do profesorado de FP

1. Acceder ao rexistro electrónico nesta ligazón:  https:// rec.redsara.es/rexistro/action/are/acceso.do.

2. Despois de encher os datos persoais, hai que elixir Ministerio de Educación e Formación Profesional e dentro do apartado, Secretaría Xeral de Formación Profesional.

3. En asunto poñer Reclamación paso a grupo A1 profesorado de FP ou Reclamación equiparación salarial profesorado de FP, dependendo do caso.

4. Copiar o contido do noso modelo dividido entre o expón e o solicita, e logo achegar o  word ou pdf cumprimentado en Achegar arquivo.