Concurso de traslados específico de Orientación Mestres

  • Prazo de participación: do 16 de novembro ao 7 de de decembro, ambos incluídos.
  • Poden participar funcionarios/as en prácticas.
  • Lembramos que no caso de participar por ambos concursos, orientación e xeral e ter dereito a ser adxudicado por ambos, terà preferencia o de orientación.
  • Acceso ao CONCURSO: http://www.edu.xunta.gal/cxt e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
  • As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. (código de procedemento ED013A). 

Publicado o 15 de novembro de 2021