Publicada no DOG a orde de convocatoria do Concurso Xeral de Traslados

Prazo de participación: do 9 ao 29 de novembro. VER ORDE

Publicado o 08 de novembro de 2021

Forma de participación: As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal (código de procedemento ED012A).

NON SE PERMITIRÀN NINGUNHA SOLICITUDE PRESENTADA PRESENCIALMENTE (nin en secretaría do centro, nin en rexistro presencial ou oficina de correos).

Maña publicaremos titorial e demáis ferramentas para axudarvos a facer o concurso.

Información de utilidade: