Actualización Vacantes provisionais para o CXT

Iremos incorporando as novidades a medida que se vaian producindo nas respectivas reunións de negociación coas Xefaturas Territoriais

Publicado o 16 de novembro de 2021

VACANTES PROVISIONAIS A CORUÑA: (actualizadas a 15 de Novembro)

VACANTES PROVISIONAIS LUGO: (actualizadas a 11 de Novembro)

VACANTES PROVISIONAIS OURENSE: (actualizadas a 11 de Novembro)

VACANTES PROVISIONAIS PONTEVEDRA: