Última información dos procesos selectivos en marcha

  • Última información dos procesos selectivos en marcha, entre outros, os seguintes, que podedes consultar no seguinte enlace:
  • 15/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO AP ESCALA 2055 - ANO 2018 - SEC 01
  • 15/10/2021: LABORALES GRUPO 5 ESCALA 003 - ANO 2017 - SEC 01
  • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208E - ANO 2019 - SEC 01
    • 14/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A1 ESCALA 208F - ANO 2019 - SEC 01
      • 13/10/2021: FUNCIONARIOS GRUPO A2 ESCALA 208A - ANO 2019 - SEC 01

Procesos Selectivos

Publicado o 15 de outubro de 2021