CADP mestres provisional

O prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional é o comprendido entre os días 28 e 29 de xullo de 2021, ambos incluídos.

As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Adxudicación provisional Primaria (Orde Alfabética)

Publicado o 27 de xullo de 2021